فیلتر


فیلتر ها به 5 دسته اصلی تقسم گردیده عبارت اند از: فیلترهای روغن، فیلترهای سوخت، فیلترهای هوا، فیلترهای کابین و فیلترهای خشک کن می باشد. 

ما با توجه به آخرین پیشرفت های تکنولوژِی در سیستم های فیلتر تغیرات رسانه ای را وارد کرده ایم:

 قابلیت اطمینان بالا، کارایی و عملکرد،

 افزایش دوره سرویس بواسطه بلند رفتن ظرفیت،

ظرفیت بهتر برای نگهداری در مرطوب، ابریشم، لاله ویا سلولز،

 بهبود عملکرد و فراهم سختن سطح بالایی از حفاظت موتور،

 بالاترین میزان عملکرد در صنعت،

 ویژگی های پیشرفته "قابل تمیز کردن" وخصوصیت (قابلیت استفاده مجدد)،

 گارانتی کیلو متر های بیشتر و افزایش زمان سرویس،

 در طول دوران زندگی قابلیت نفوذ وجریان بدست می آید.


© All Rights Reserved Yenmak