حلقه پیستون


حلقه ها چرخشی عناصر اصلی هستند که در هنگام تخلیه، فشرده سازی، انفجار و عملیه جابجایی بین لنگه و محفظه احتراق، آب بندی را فراهم می کنند. علاوه بر این، وظیفه انتقال درجه حرارت بالا ناشی از احتراق به سیلندر و آب سرد کننده را بر عهده دارد. حلقه بالا در دمای متوسط 315 درجه سانتیگراد و تحت تأثیر بالاترین فشار گاز قرار گرفته و بالاترین عملکرد آب بندی را به عهده می گیرد و به دنبال آن حلقه قسمت کانال متوسط تحت فشارهای کمتری قرار دارد. از طرف دیگر، حلقه های روغن که در روغنکاری به بلوک سلیندر ویا پوش آن روغن اضافی باقیمانده روی سطح کارتر آغشته شود و باعث باقی ماندن یک لایه می گردد. بنابر این، از ورود بیش از حد روغن و سوختن روغن در محفظه احتراق جلوگیری می شود.

تعداد این حلقه های نصب شده روی پیستون نظر به نوع، چرخش و قدرت موتور می تواند متفاوت باشد. استفاده از موتورهای سگمنت های 3، 4 و 5 ممعول است. بخش های مورد استفاده می توانند ویژگی های متفاوتی داشته باشند. علاوه بر این ویژگی های شکل حلقه ها و خاصیت پوشش نیز ممکن است متفاوت باشد. خاصیت پوشش حلقه ها از نظر سایش و انتقال حرارت و در نتیجه عمر از اهمیت بالایی برخوردار است. از روکش های کرومی، سرامیک کرومی، فسفات و مولیبدن معمولاً استفاده می شود.

حلقه های پیستون برای انجام وظایف خود می توانند از مواد مختلفی تولید شوند. این مواد به صورت عموم چدن و فولاد می باشد. اگرچه پیستونهای تولید شده از چدن از دهه 1900 مورد استفاده قرار گرفته، اما استفاده از قطعات فولادی از دهه 1980 تا به حال همچنان ادامه دارد. همانطور که تذکر یافت، سیگمنت ها یا از مواد چدنی ویا از صفحات فولادی ایکه به اندازه دقیق تولید و ماشینکاری شده باشد بدست می آیند.

هنگامی که مواد فولادی از نظر تنش کششی و مدول الاستیک مقایسه می شوند، نسبت به مواد چدن از خصوصیات ساختاری بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این، استحکام بلند و مقاومت حرارتی فولادها یک مزیت مهم در زمینه استفاده است. برای افزایش مقاومت حلقه های فولادی در برابر سایش روکش از اهمیت زیادی برخوردار است  وبه این منظور از نیترید، پلاسما، سی کا اس، و روکش های کرومی استفاده می شود.

© All Rights Reserved Yenmak