بوش سیلندر


شرکت Yenmak در سال 1965 به تولید پوش سیلندر شروع به فعالیت نموده با افزایش موازی گستره محصول و کیفیت محصول، برند (مارک) خود را در بازار جهانی تقویت بخشید.

پوش سیلندر عنصری است که در داخل آن پیستون ها حرکت می کنند و احتراق در آن رخ می دهد. آستر سیلندر یا همان آستر (پوش) موتور عبارت از بخش خارجی بوده که حرکت به جهت پایین وبالا پیستون ها تشکیل می دهد. پیستونها از طریق میله اتصال در داخل آستر (پوش) سیلندر حرکت می کنند.

امروزه شرکت ینماک؛ با بدست آوردن حساس ترین حد اندازه گیری بین 55 میلی متر و 185 میلی متر قطر برای موتورهای سرد کننده آب و هوا، پترول و دیزل آستر (پوش) های سیلندر موتور خشک و آبی تولید می کند. ینماک با ارائه راه حل ایده آل از نظر سایش، عمر کار و انتشار حرارتی، موفق به سازگاری ساختن پوش های سلیندر با تمام پوش های تولید شده گردیده است.

در بین محصولات ما هزاران نوع پوش ها از جمله سرد کننده ای هوا، کمپرسور، نوع آبی، نوع خشک و پوش های سلیندر مورد استفاده در قطار آهن و وسایط نقلیه بحری تولید کنندگان فعلی وجود دارد.

ینماک؛ فعالیت های تولیدی خود را با استفاده از سیستم های پیشرفته تکنولوژی در 2 کارخانه جداگانه با بیش از 400 پرسونل ماهر ادامه می دهد.

© All Rights Reserved Yenmak