یاطاقان موتور و پوشینگ


یاطاقان موتور قطعاتی است که برای کاهش اصطکاک بین سطحی که تحت تأثیر چرخش قرار دارند، برای نگه داشتن قطعات موتور در وضعیت صحیح و افزایش طول عمر سطحی که به آنها وصل شده است، با خصوصیت قابل تجدید استفاده می شود. یاتاقانهای در انواع مختلف از قبیل آلومینیوم- قلعی، مس-قلعی-سرب، آلومینیوم-قلعی-سیلیکون، فلز سفید، آلومینیوم، ویاتاقانهای بدون سرب با آلیاژ متفاوت موجود است.

تبدیل قطعاتی مانند میل لنگ و میل بادامک به مدت زمان طولانی و هزینه های مالی بسیار زیادی نیاز دارد. قطعات یاتاقان سایش ناشی از اصطکاک را روی خود جمع کرده و باعث افزایش قابل ملاحظه عمر فعالیت سایر قطعات می شود. علاوه بر این، تعویض این قطعات در مقایسه با سایر قطعات داخلی بسیار آسان است، اما مدت زمانی  با روغن باقی می ماند، مقدار و کیفیت روغن برای حفظ عمر طولانی تا حد امکان مهم است.

یاتاقان ها نظر به نوع و موقعیتی که قرار دارند به نامهای مختلف یاد می شوند.© All Rights Reserved Yenmak