چشم انداز ماموریت


چشم انداز

هدف ما این است که در بازار اصلی صنعت خودرو قطعات  یدکی "قدرت در موتور شما" باشیم.

ماموریت

از روزی که فابریکه ما برای تولید قطعات موتور داخلی تأسیس گردید، سرمایه گذاری هایی را بر اساس نهادینه سازی، رشد پایدار، بهترین اشتغال واستخدام، سرمایه گذاری در بخش پرسنل و تجهیزات (تکنولوژی) انجام داده ایم و با گذشت زمان از این طرز دید حمایت کرده، مارک تجاری خود را که در سراسر کشور (ترکیه) و خارج از کشور رشد نموده است، به بیش از 94 کشور در 5 قاره گسترش داده ایم.  در صنعت اصلی خودرو و پس از مارکتینگ (فروش)، ما با درک پاسخگویی هر کسی که از محصولات ما استفاده می کند واز عملکرد و کیفیت بالا توقعاتی دارند کار می کنیم و این شعور را با همه کارمندان، تهیه کنندگان و مشتریان خود به اشتراک می گذاریم.


© All Rights Reserved Yenmak