لاستیک حلقه (O-RİNG)


لاستیک حلقه یکی از پارچه های مهمی است که به فعالیت و عملکرد موتور تاثیر می نماید. 

اجزای لاستیک حلقه (O-RİNG) قرار ذیل است:

:EPDM رابر EPDM

:NBR رابر NBR

FPM/VI: ویتون

Cu: مس

:T تومکباک (زرورق فلزی)

ST: فولاد

SC/MVQ: سیلیکون 

Shim/SM : فلز نرم© All Rights Reserved Yenmak