Motor Supabı


Supaplar akışkanların geçişini ayarlayan, yay ile gergin tutulup dik olarak gelip giden parçadır. İçten yanmalı motorlarda bulunan supap, boru sistemlerinde gaz veya sıvı yakıtların geçişlerini ayarlar. Motorlarda yakıt-hava karışımını veya sadece havanın motora girişini ayarlar. Otomobiller de kullanılan supaplar yaptıkları gidip gelme hareketleriyle motora yakıt ve hava giriş çıkışını kontrol ederler. Emme subabı açıldığında motor silindirine yakıt-hava karışımı girerken, egzoz subabı açıldığında yakıt-hava karışımının yanmasından sonra oluşan egzoz gazı dışarı çıkar. Her iki supapta kapalı olduğunda silindirin bütünlüğü sağlanır yanma gerçekleşir.

Bu yanma işlemi sonrasında ortaya çıkan gazı ise egsoz supapı ile dışarı atar.

Supaplar mekanik ve ısıl olarak çok dayanımlı parçalar olup paslanmaya karşı da dayanıklıdırlar. Subab da mekanik gerilimler supap kafasında ateşleme esnasında ve supabın kapanması esnasında oluşur.

Bu gerilimler subabın doğru form ve dayanımda yapılmasıyla önlenir. Supapların yüzeyine yanma odasından çok yoğun bir ısı yükü olur. Subablar açıkken, egzoz zamanında egzoz subabı aynı zamanda egzoz gazıyla da bir ısıya maruz kalır.   

Supapların soğutulması supap oturma yüzeyi ile silindir kafası arasındaki ısı transferi sayesinde gerçekleşir. Gaydlar tarafından ise ısı transferi çok azdır. Emme supapları çalışma esnasında 300 °C - 500 °C sıcaklıklara ulaşırken egzoz supapları 1000 °C sıcaklıklara ulaşabilir. 


Çalışma Ortamı

Supapların çalıştığı ortamlarda yüksek sıcaklıkların olması nedeniyle boylarında uzama görülür. Bu sorunu ortadan kaldırmak için subablar belli bir ayarla motora yerleştirilir. Bu ayar her motorda değişiklik gösterse de mantığı aynıdır. Supap motora yerleştirilirken motora göre belli bir boşluk bırakılır.© All Rights ReservedYenmak