SUPAP BAGASI


Alüminyum silindir kapaklarının kullanılmaya başlanması bagaların önemini büyük ölçüde artırmıştır. Silindir kapağı supaplarla birlikte yanma odasının sızdırmazlığını sağlamaktadır. Bagalar supapların silindir kapağına çarpmasını ve silindir kapağı kazımasını engellemektedir. Bagalar, yanma odası ısısının supapa aktarılan kısmını absorbe etmektedir.

Bagalar absorbe ettikleri bu ısıyı silindir kapağa iletmektedir. Maruz kaldıkları farklı koşulları karşılayabilmesi için bagaların malzeme seçiminin en uygun kombinasyonu bulunmalıdır. Yalnızca motordaki çalışma koşulları değil rektifiyecinin malzemeyle çalışabilmesi koşulları da hesaba katılmalıdır. © All Rights ReservedYenmak