SUPAP PARÇALARI VE KISIMLARI


Supap Tablası (Başı)

Silindir içerisinde çalışan, açılıp hava akışını sağlayan ve kapandığında sızdırmazlığı sağlayan, direkt olarak yanma odasına bakan dairsel kısma supap tablası (supap başı) denir. Yüksek sıcaklık, basınç ve mekanik darbelere maruz kalan bu kısım dayanıklı ve yeterli et kalınlığında olmalıdır. Tabla et  kalınlığı taşlama sonrası 0,8mm’den daha az olamaz.

Supap Boynu (Boyun) 

Supap tablası ile supap sapının birleştiği kısma boyun denir, bu kısım eğilme ve kırılmaya dayanıklı olması için dolgulu ve kavisli şekildedir.© All Rights ReservedYenmak