Değerlerimiz


Yenmak’ta İletişim
Kurulduğumuz günden bu  yana karşılıklı bilgi paylaşımı ve dinlemeyi esas aldık. Tüm çalışanlarımızın düşüncelerini ve fikirlerini kuruluşumuzun her düzeyinde açıkça ifade edebileceği bir ortam oluşturmak temel değerlerimizdendir.

Yenmak’ta Kaliteye Bağlılık
Yüksek kalitede ürün ve güvenilir hizmet anlayışıyla oluşturduğumuz Yenmak kalitesini müşterilerimize ulaştırma amacımızda tüm birimlerimizin katılımı ve desteğiyle kalite yönetim sistemimizi sürdürür ve geliştiririz. 

Yenmak’ta Müşteri odaklılık 
Müşterilerimizin olumlu, olumsuz tüm geri bildirimleri bizim için değerli ve yol göstericidir. Bu nedenle sadece satış aşamasında değil satış sonrasında da müşterilerimizin yanında oluruz. Tüm birimlerimizle iç ve dış müşterilerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde anlayarak, beklentilerini karşılamak için esnek, etkin ve yenilikçi yaklaşımlarla çalışırız.

Yenmak’ta Yatırım ve Gelişme
Değişen teknoloji ve diğer tüm koşulları yakından takip eder ve yatırımlarımızla değişen çağa uyum sağlarız.Tüm çalışanlarımızı şirket başarısında katkısı olduğu inancıyla destekler, kendilerini geliştirmeleri için, eğitim ve diğer tüm olanakları sağlarız.

Yenmak’ta Saygı
Farklılıklara saygı duyar, ırk, etnik köken, cinsiyet, din ve siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmadan çalışanlarımıza güven ve saygıyla yaklaşır, yasalara, iş etiği kurallarına uygun, şeffaf ve adaletli davranırız.


© All Rights ReservedYenmak