Piston Segmanı


Segmanlar karter ile yanma odası arasında vakum, sıkıştırma, patlama, süpürme işlemleri meydana gelirken sızdırmazlık sağlayan temel elemanlardır. Bunun yanı sıra yanma ile ortaya çıkan yüksek sıcaklığı silindire ve soğutma suyuna aktarma görevini de üstlenmektedir. Tepe segmanı ortalama 315° C sıcaklıkta ve en yüksek gaz basıncı etkisinde kalmaktadır ve en yüksek sızdırmazlık görevini üstlenmektedir bunu takip eden orta kanal segmanı ise daha düşük basınçlara maruz kalmaktadır. Yağ segmanları ise silindir blok veya gömlek üzerine yapılan yağlamada yüzeyde fazla kalan yağın kartere sıyrılmasını ve yüzeyde ince bir yağlama katmanın kalmasını sağlamaktadır. Böylece yanma odasına fazla yağ girmesi ve yağ yakılması önlenmiş olur.

Piston üzerine takılan bu segmanların sayısı motor tipine, devir ve güçlerine bağlı olarak değişebilmektedir. 3, 4 ve 5 segmanlı motorların kullanımı yaygındır. Kullanılan segmanlar farklı şekil özelliklerine sahip olabilmektedir. Ayrıca segmanların şekil özelliklerinin yanı sıra kaplama özellikleri de farklılık gösterebilmektedir. Segmanların kaplama özellikleri aşınma ve ısı iletim özellikleri ve dolayısıyla ömür açısından yüksek önem arz etmektedir. Yaygın olarak krom, krom seramik, fosfat ve molibden kaplamalar kullanılmaktadır. 

Piston segmanları görevlerini yerine getirebilmek için farklı malzemelerden üretilebilmektedir. Bu malzemeler dökme demir ve çelikler olarak genelleşmiştir. Dökme demirden üretilen pistonlar 1900’lü yıllardan başlayarak kullanılmış olsa da çelik segmanların kullanımı 1980’li yıllardan bu yana devam etmektedir. Belirtildiği gibi ya dökme demir malzemeden ya da hassas ölçülerde imal edilmiş çelik plakaların işlenmesi ile segmanlar elde edilir. 

Çelik malzemeler çekme gerilimi ve elastisite modülü değerleri açısından kıyas edildiği zaman dökme demir malzemelere göre çok daha üstün yapısal özelliklere sahiptirler. Bunu yanı sıra çeliklerin sahip olduğu yüksek yorulma dayanımı ve ısıl dirençleri de kullanım alanında önemli bir avantaj. Çelik segmanların aşınma dirençlerinin artırılmasında kaplama önem arz etmektedir ve bu amaç doğrultusunda nitrür, plazma, cks ve krom kaplamalar kullanılmaktadır.

© All Rights ReservedYenmak